top of page

เกี่ยวกับเรา

ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย เราผลิตจำหน่ายปุ๋ยเคมี สารปรับปรุงดิน ปุ๋ยหมัก และเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดิน

ปุ๋ยหมักของเราผลิตในเชิงขนาดใหญ่และคุ้มค่าเพราะเราผลิตเองและใช้ filter cake เป็นวัตถุดิบหลักซึ่งเป็นของเสียจากโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

 

ผลิตภัณฑ์ได้การรับรองว่ามีสารอาหารครบถ้วน ​ การควบคุมคุณภาพของปุ๋ยหมักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา และเราปฏิบัติตามแนวทางของ Soil Food Web ซึ่งรวมถึง การวัดอุณหภูมิและการเติมอากาศให้กับกองเมื่อจำเป็น ระดับความชื้นจะถูกเก็บไว้ที่ 50% ในระหว่างขั้นตอน thermophilic phase และการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

376795.jpg
67705162_414033729200409_3750671278898413568_n.jpg
bottom of page