top of page
376717.jpg

ใบรับรอง

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการทดสอบในห้องแล็บบริษัท Crop Tech Asia 

376715.jpg

ฟื้นฟูดิน

ดินเน็ตเวิร์คส่วนใหญ่จำหน่ายปุ๋ยเคมี สารปรับปรุงดิน ปุ๋ยหมัก และดินปลูก ให้กับเกษตรกรในพื้นที่พิจิตรและพิษณุโลก ลูกค้าหลักของเราคือชาวไร่อ้อย

 

เรามีกำลังการผลิตปุ๋ยหมักสูงถึง 2,000 ตันต่อปี และขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยใส่ฟิลเตอร์เค้ก ผักตบชวา ใบอ้อย เปลือกกล้วย และส่วนผสมธรรมชาติอื่นๆ ลงในสูตรของเรา ​

 

จากการศึกษาพบว่าหลังจากใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดวัชพืชเป็นเวลานาน จะทำให้สารอาหารในดินหมดไป ทั้งยังฆ่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทำผลผลิตต่ำเเละสุขภาพของดินถูกทำลาย ภารกิจของเราคือให้ความรู้แก่เกษตรกรในการสร้างสุขภาพของดินโดยใช้เทคนิค Regenerative Agriculture ​คือการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักเป็นหลัก 

bottom of page